Subscríbete a
Posts
Comentarios

Yusef Hassan estará en Santiago de Compostela invitado por Anabad Galicia para impartir dos cursos de Arquitectura de Información:

  1. Conceptos fundamentais da experiencia do usuario: usabilidade, accesibilidade, utilidade, satisfacción, motivación, estética, encontrabilidade e deseño centrado no usuario.

  2. O usuario: necesidades de información e estratexias de acceso e recuperación da información.

  3. Deseño de arquitecturas da información: indización, descrición, categorización e ordeación de contidos.

  4. Taxonomías e clasificación facetada.

  5. Deseño e interacción: árbores de contido e diagramas de fluxo de interacción.

  6. Deseño de interfaces: principios de deseño de información e elaboración de wireframes.

  7. Arquitecturas de información centradas no usuario: técnicas de free-listing e card-sorting.

  8. Arquitecturas de información 2.0: tagging e folksonomías. Tag-clouds e modelos alternativos de visualización de información.

Tomad nota:

  • 1ª edición: 27 de marzo de 2009. Horario: 10.00 – 14.00 / 16.00 – 19.00
  • 2ª edición: 28 de marzo de 2009. Horario: 10.00 – 14.00 / 16.00 – 19.00

Yo ya me he apuntado ¿tú te lo vas a perder?


Posts relacionados